Rondleidingen door Marianne Poort
25,26 en 27 oktober: 13.00 en 15.00
Voorouderverering speelt op diverse continenten een belangrijke rol, soms zelfs naast de officiële religie’s zoals de Islam bij de Mandé, Mali en het Christendom bij de Toraja’s van Sulawesi. De levende hebben een belangrijke taak bij het begeleiden van de ziel van de overledene op de grote reis naar het hiernamaals; er loert gevaar en verdwalen kan. Vanaf de nieuwe verblijfplaats treedt de voorouder op als bemiddelaar tussen beide werelden. Om dat goed te kunnen doen zijn steeds inspanning van de levende vereist.
Tijdens de 30 minuten durende rondleiding wordt aan de hand van een aantal objecten verschillende vormen van voorouderverering bekeken.

aanmelden: [email protected]/020-6237027 of 06-24905585

Yam masker, Abelam
De Yam wortelknol die wel tot 3 meter lang kan groeien, vormt het hoofdbestanddeel van het dieet bij de Abelam in de Sepik-rivier regio. De geïnitieerde mannen die deze knollen verbouwen wedijveren met elkaar om de grootste knol te produceren. Tijdens het oogsten worden de grootste exemplaren aangekleed met maskers, veren, schelpen en fel gekleurd fruit en tentoongesteld voor het mannenhuis, de centrale plaats in het dorp. De versierde knollen vertegenwoordigen de voorouder wiens naam ze dragen. Yam-telers hebben eens sterke band met hun knollen, het eten van de zelf geteelde knol is vergelijkbaar met een incestueuze daad en zou ziekte en zelfs de dood uitlokken. De relatie van de Abelam met de wereld van de doden blijkt uit het bezigen van dezelfde uitdrukking voor ‘een yam planten’ en voor ‘een dode begraven’. De Abelam-jongens dragen tijdens hun initiatie lichaamsversieringen zoals die op de yam, ze komen immers terug uit het land van de doden. De knollen worden in paren uitgewisseld waarbij de producent van de grootste Yam hoog aanzien verwerft. Voor de ander geldt serieus gezichtsverlies binnen de Big Man hiërarchie.