Tribal Art Fair 2018                                                                                  Press Release

June 2018

 Traditional objects from Africa, Oceania and Asia captured the imagination of Picasso, Max Ernst, Giacometti, Gauguin and many other artists. They built up collections and drew inspiration from them in their work. Galerie Lemaire is organising this attractive fair for the 16th time, which will see Amsterdam turn into an important stage for tribal art lovers from all over the world this October.

More than 2000 objects from Africa, Oceania, Asia and North and South America offer great diversity in terms of function, form, origin and budget. For example, jewels made from wild boar tusks, which give the wearer strength to defeat the enemy. Combs from Sumba that indicate the marital status of the wearer. Ashanti dolls from Ghana, which are carried if a woman is struggling to conceive. Or a churning rod-holder from Nepal through which the woodcarver expresses their life vision.

The collection varies from objects collectors would kill for to beautifully designed items that wouldn’t be out of place in a designer house. Visitors to the Tribal Art Fair can expect to be amazed by numerous intriguing objects, which the exhibitors will be more than happy to tell you all about.

Each day, there will be a special programme for visitors to the fair, featuring readings and films. Guided tours will also be offered. Because this is the 16th edition of the fair, the theme of the guided tours will be ‘Sweet Sixteen’. Objects will be used to explain how various peoples celebrate the transition from childhood to adulthood. On the Friday afternoon, there will be a programme for everyone who wants to find out more about collecting tribal art.

Once again, the fair will be held in the church building De Duif on Prinsengracht. This atmospheric location certainly contributes to the open and friendly atmosphere for which the fair is renowned.


 

Tribal Art Fair 2018                                                                                  persbericht

juni 2018

Picasso, Corneille, Giacometti, Wolkers en vele andere kunstenaars werden gegrepen door traditionele objecten uit Afrika, Oceanië en Azië. Zij legden verzamelingen aan en lieten zich er in hun werk door inspireren. Galerie Lemaire organiseert voor de 16de keer deze attractieve beurs waarmee Amsterdam in oktober een belangrijke podium is voor etnograficaliefhebbers van over de hele wereld.

De meer dan 2.000 objecten uit Afrika, Oceanië, Azië en Noord- en Zuid Amerika bieden grote diversiteit wat betreft functie, vorm, herkomst en budget. Bijvoorbeeld sieraden met zwijnentanden, die de drager kracht geven om de vijand te verslaan. Kammen uit Sumba die de huwelijkse status van de draagster aangeven. Ashanti-popjes uit Ghana, die gedragen worden als een vrouw niet zwanger kan worden. Of een karnstokhouder uit Nepal waarmee de maker zijn levensvisie vertelt.

Het aanbod varieert van voorwerpen waar verzamelaars een moord voor zouden willen doen, tot fraai vormgegeven  stukken die in een designhuis niet misstaan. Wie een bezoek brengt aan de Tribal Art Fair kan zich laten verrassen door tal van intrigerende voorwerpen, waarover de exposanten graag uitleg geven.

Dagelijks is er een speciaal programma voor bezoekers aan de beurs met lezingen en films. Ook worden er rondleidingen gegeven. Omdat het de 16de editie van de beurs is, hebben de rondleidingen het thema ‘Sweet Sixteen’ gekregen. Aan de hand van objecten wordt verteld hoe bij diverse volken de overgang van kind naar volwassenen worden gevierd. Op de vrijdagmiddag is een programma voor iedereen die meer wilt weten over het verzamelen van tribale kunst.

De beurs wordt opnieuw gehouden in kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht. Die sfeervolle ruimte draagt zeker bij aan de open en vriendelijke sfeer waar de beurs om bekend staat.